Μακροστοιχεία – Ιχνοστοιχεία

Boro ET/15

Yγρό λίπασμα βορίου(B). Περιέχει  βοριούχο αιθανολαμίνη 11% w/w

Διαφυλλικά: 75-450cc/100L ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας

12x1L

4x5L

20L

Plant Up B-Zn L

Υγρό λίπασμα με βόριο(Β) 1,8% και ψευδάργυρο(Ζn) 3,5%  

Διαφυλλικά: 200-400cc/100L

Στη ρίζα: 200-500cc/στρ.

 

Plant-up Ca-Mg L

Υγρό  λίπασμα  με ασβέστιο(CaO) 14%, μαγνήσιο(MgO) 4%, βόριο(B) 0,1% και αμινοξέα 13%

Διαφυλλικά: 250-300cc/100L

Plant-up Green L

Υγρό λίπασμα αζώτου(N) 30% βραδείας αποδέσμευσης με ιχνοστοιχεία

Διαφυλλικά 200-500cc/100L

Στη ρίζα: 700-1500cc/στρ.

Plant-up Super Mix L

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα με άζωτο(N), κάλιο(K), μαγνήσιο(Mg) και υψηλή περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής

Διαφυλλικά: 100-250 cc/100L

Plant-up Zinc L

Υγρό λίπασμα ψευδαργύρου(Zn) 6,5% συμπλοκοποιημένο με EDTA

Διαφυλλικά: 100-300cc/100L 

Στη ρίζα: 1-2 cc/φυτό

Plant-up B-Zn

Λίπασμα NPK 10-5-5 με  βόριο(B) 10% και ψευδάργυρο(Zn) EDTA 2%

Διαφυλλικά: 50-100 g/100 L

Στη ρίζα: 300-600 g/στρ

PLANT- UP FERRO

Σύμπλοκο Σιδήρου(Fe) 6% χηλικοποιημένο με EDDHA, για εφαρμογές στο έδαφος

Καλλωπιστικά: 5-25g/φυτό

Plant-up Zn

Λίπασμα χηλικού Ψευδαργύρου (Zn) 15% EDTA

Κηπευτικά: 0,5-1Kg/στρ.

Plant-up Super Mix

Μείγμα ιχνοστοιχείων σε  μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης: MgO 5%, Fe EDTA 3%, Zn EDTA 1,5%, Mn EDTA 3%, Cu

Διαφυλλικά: 50-75g/100L

Στη ρίζα: 0,5-1 Kg/στρ

Click Ca

Yγρά λιπάσματα νιτρικού ασβεστίου, με ή χωρίς προσθήκη μαγνησίου  που εφαρμόζονται από εδάφους διατηρώντας το pH σε χαμηλά επίπεδα, αλλά και διαφυλλικά.  CLICK Ca:  Άζωτο (ΝΟ3)  9%                                                      

Διαφυλλικά: 200-300cc/100L

Στη ρίζα: 2-3L/στρ                                                      

Δοχείο 12 L

Δοχείο 20 L

Click Duo

Yγρά λιπάσματα νιτρικού ασβεστίου, με ή χωρίς προσθήκη μαγνησίου  που εφαρμόζονται από εδάφους διατηρώντας το pH σε χαμηλά επίπεδα, αλλά και διαφυλλικά.  

CLICK Duo

Άζωτο (ΝΟ3)  9%

Ασβέστιο (CaO)  10 %

Μαγνήσιο (MgO)                                                                     

Στη ρίζα: 2-4L/στρ.

Δοχείο 12 L

Δοχείο 20 L

Altene 4,8 Orto

Σύμπλοκο Σιδήρου(Fe) χηλικοποιημένο με EDDHA 6%, 4,8 ortho-ortho

Εφαρμογή στη ρίζα

Οπωροφόρα δέντρα: 25-120g/δέντρο

Κηπευτικά: 0,5-2Kg/στρ Καλλωπιστικά:

16x1Kg

4x5Kg

20Kg

Calsia

Μυρμηκικό ασβέστιο (CaO 38%, B 0.5%, MgO 0.5%, Mo 0.1%)

125-250g/100L

Άγιος Μάμας, Χαλκιδική, Τ.Κ. 63200 – Τ.Θ. 216

+30 23730 91842

kyttaroae@gmail.com

Δευτέρα-Σάββατο 08:00-14:00

© 2020 KYTTARO AE | All rights reserved | Πολιτική Απορρήτου

TOP